10 trường kinh doanh có tỷ lệ chấp nhận thấp nhất nước Mỹ


Đại học Stanford chỉ nhận 651 ứng viên trong số 7.324 hồ sơ, tương đương 8,9%. Kế đó, tỷ lệ chấp nhận của đại học Harvard là 9,2%, chưa vượt ngưỡng 10%.

MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) là chương trình phổ biến, được nhiều trường tên tuổi trên thế giới đào tạo. Theo dữ liệu khảo sát của US News and World report, mùa thu năm 2020, 138 trường đào tạo chương trình MBA có tỷ lệ chấp nhận trung bình 58,9%. Tỷ lệ này thấp hơn năm ngoái một chút bởi các trường nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển chương trình MBA vào mùa thu 2020 hơn.

Dưới đây là 10 trường đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh thấp nhất nước Mỹ:

10 trường kinh doanh có tỷ lệ chấp nhận thấp nhất nước Mỹ

Cả 10 trường trong danh sách đều có tỷ lệ chấp nhận chưa tới 25%, nghĩa là 3/4 số ứng viên sẽ bị loại. Tỷ lệ chấp nhận trung bình của 10 trường này là 19,1%.

Đại học Stanford, trường đào tạo kinh doanh số 1 tại Mỹ, có tỷ lệ chấp nhận thấp nhất – 8,9%. Trong số 7.324 ứng viên, chỉ 651 người được nhận. Kế đó, Đại học Harvard cũng chỉ nhận 9,2% ứng viên. Đây là hai đại học có tỷ lệ chấp nhận dưới 10% trong các trường đào tạo kinh doanh tại Mỹ.

Sau Stanford và Harvard, Đại học Columbia có mức chấp nhận 13,6%. Các trường còn lại đều nằm trong khoảng 20-24,9%. Những đại học này đều có thứ hạng tương đối cao trong đào tạo ngành kinh doanh, dao động 7-57.

Thanh Hằng (Theo US News and World report)Đọc bài gốc tại đây.
Hãy cập nhập Hội thảo giáo dục thường xuyên để đọc những tin tức mới nhất về hội thảo, tuyển sinh, học bổng và và các tin tức về giáo dục mà bạn yêu thích.
Để lại bình luận của bạn