16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh


16 đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong đó 4 trường ở Hà Nội.

Theo danh sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đầu tháng 2, ngoài 14 trường đã công bố từ hồi tháng 5/2020, hai trường mới được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh là Đại học Quy Nhơn và Đại học Tây Nguyên.

Có 181 đơn vị có trung tâm sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ cũng công bố danh sách đơn vị được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ và chứng chỉ Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Danh sách cụ thể như sau:

16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 2
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 4
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 6
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 8
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 10
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 12
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 14
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 16
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 18
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 20
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 22
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 24
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 26
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 28
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 30
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 32
16 đại học được cấp chứng chỉ tiếng Anh - 34

Trước đó năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát, yêu cầu gần 60 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do có phản ánh tình trạng sát hạch, cấp chứng chỉ diễn ra lộn xộn ở nhiều địa phương.

Tử ngày 20/3/2021, giáo viên mầm non, phổ thông công lập không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, theo cụm thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông công lập.

Dương Tâm