Cơ hội nghề nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc thiết kế, giám sát – thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; và phụ trách công tác quản lý môi trường tại: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện và Trung tâm Nghiên cứu Phòng Tài nguyên và Môi trường của các thành phố, quận, huyện,… vị trí cụ thể như:

  • Chuyên viên môi trường ở các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, công ty cấp nước, nhà máy xử lý nước, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, tổ chức về môi trường; Bộ, Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các trung tâm phân tích, quan trắc môi trường
  • Cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường
  • Tư vấn viên, giám sát viên của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường
  • Chuyên viên an toàn môi trường lao động và sức khỏe trong các công ty đa quốc gia

Trước những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn đó, sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường khá dễ dàng trong việc lựa chọn việc làm tại các ngày hội tuyển dụng, ngày hội việc làm được tổ chức hằng năm tại các trường đại học lớn có đào tạo ngành này như trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP.HCM, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH),…

Để lại bình luận của bạn