Đại học phải ghi hình, ghi âm buổi bảo vệ tốt nghiệp online


Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến phải ghi hình, ghi âm diễn biến và lưu trữ kèm theo hồ sơ của người học.

Ngày 26/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn các đại học, học viện, viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ thực hiện đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Việc này nhằm đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của người học không bị gián đoạn bởi Covid-19.

Để bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu và số lượng thành viên hội đồng đánh giá; đồng thời xây dựng và ban hành văn bản quy định cụ thể về việc tổ chức buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan để bảo đảm trung thực, khách quan và có chế tài khi xảy ra vi phạm.

Việc bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến cần có sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học để họ chuẩn bị kỹ năng cần thiết khi sử dụng thiết bị, phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước.

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp online của một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 7/2020. Trong đó, các thành viên hội đồng ngồi tại trường, sinh viên bảo vệ từ xa qua Zoom do bị mắc kẹt ở nước ngoài. Ảnh: Dương Tâm.

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp online của một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 7/2020. Trong đó, các thành viên hội đồng ngồi tại trường, sinh viên bảo vệ từ xa qua Zoom do bị mắc kẹt ở nước ngoài. Ảnh: Dương Tâm.

Ngoài việc ghi hình, ghi âm đầy đủ diễn biến, biên bản của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến phải được công khai ngay trong buổi đó, sau đó gửi đến thành viên hội đồng và người học để xác nhận rồi gửi lại trường cùng phiếu đánh giá của từng thành viên hội đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các trường được lựa chọn phần mềm hỗ trợ và cơ sở hạ tầng kết nối để tổ chức bảo vệ trực tuyến miễn sao bảo đảm độ an toàn, tính bảo mật, chất lượng về âm thanh, hình ảnh. Bộ khuyến khích các trường hỗ trợ địa điểm và kỹ thuật cho hội đồng và người học.

Hướng dẫn này của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong thời gian các trường bị ảnh hưởng bởi Covid-19 năm 2021, tuy nhiên không áp dụng đối với những luận án tiến sĩ bảo vệ theo chế độ mật.Đọc bài gốc tại đây.
Hãy cập nhập Hội thảo giáo dục thường xuyên để đọc những tin tức mới nhất về hội thảo, tuyển sinh, học bổng và và các tin tức về giáo dục mà bạn yêu thích.
Để lại bình luận của bạn