Nội dung Hội thảo - sự kiện

Warning, this event was expired!

Với sự góp mặt của Hiệu trưởng ba trường đại học tốp đầu
Với sự tham dự livestreams của hàng ngàn học sinh và phụ huynh
Các câu hỏi, tương tác trực tiếp giữa lãnh đạo các trường đại học lớn và học sinh