Cao đẳng Bắc Kạn

Cao đẳng Bắc Kạn

Đánh giá

Giới thiệu

Trường dạy nghề tỉnh Bắc Kạn được thành lập ngày 4/4/2002 theo Quyết định số: 454/QĐ-UBND và được đổi tên thành trường Trung cấp nghề Bắc Kạn theo Quyết định số: 1305/QĐ-UBND ngày 3/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trong suốt quá trình kể từ khi thành lập trường đến nay, là khoảng thời gian nhà trường thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, hệ thống ngành nghề đào tạo, chương trình giáo trình và các định hướng cơ bản cho sự phát triển bền vững nhà trường;

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

3 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share