Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng là Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam; Trường được thành lập theo Quyết định số 3634/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/8/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế Hải Phòng (thành lập năm 1969) và Trường Trung học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng (thành lập năm 1960).

Tên giao dịch bằng tiếng Anh của Trường là Hai Phong Community College, tên viết tắt Tiếng Anh là HPCC.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

21 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share