Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Đánh giá

Giới thiệu

   Ngày 24/10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1671/QĐ-LĐTBXH về việc thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum và Trường Trung cấp Nghề Kon Tum.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

22 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share