Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

Đánh giá

Giới thiệu

Năm 2001, Trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Lào Cai được thành lập theo quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 02/5/2001. Năm 2011, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 3078/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2014, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Lào Cai được sáp nhập vào trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai theo 2577/QĐ-UBND ngày 12/9/2014.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

23 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share