Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung

Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đóng tại 14 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.´Là trường Cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

16 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share