Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn

Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông cho miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

18 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share