Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM

Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM

Đánh giá

Giới thiệu

Cách đây 19 năm ngày 27/04/2001 trường Công nghệ Thông tin đầu tiên ở Việt Nam được Hội Vô tuyến Điện tử Tp.HCM thành lập theo Quyết định số 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM (Information Technology College-ITC) đào tạo các chuyên gia trình độ cao đẳng và trung cấp trong 9 ngành: Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share