Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

Đánh giá

Giới thiệu

Năm 1955 Trường Quốc gia Nông lâm Mục Blao ( Bảo Lộc) được thành lập theo Nghị định số 112-BCN/NĐ ngày 19 tháng 11 năm 1955 do Bộ trưởng Bộ Canh nông Nguyễn Công Viên của Chính quyền Sài gòn ký. Ngày 8 tháng 12 năm 1976 Trường Trung học Kỹ thuật & Dạy nghề Bảo Lộc (THKT&DN Bảo Lộc) được thành lập trên cơ sở tiếp quản Trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; hội nhập khu vực và quốc tế nhằm góp phần phát triển nguồn Nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn khu vực Tây Nguyên, trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực nông, lâm nghiệp làm trọng điểm.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share