Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Đánh giá

Giới thiệu

 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được thành lập ngày 30/10/1968 theo Quyết định số 1251/QĐ-BCNN của Bộ Công nghiệp nặng. Đến nay Trường là cơ sở đào tạo công lập của Bộ Công Thương, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế công nghiệp đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất- kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share