Cao đẳng công nghệ và kỹ thuật ô tô

Cao đẳng công nghệ và kỹ thuật ô tô

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam là trường cao đẳng kỹ thuật đào tạo cử nhân kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp và lái xe cho Quân đội nhân dân Việt Nam

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share