Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su được thành lập năm 1978 với tiền thân là Trường Công nhân cơ khí cao su. Trải qua 4 thập niên hoạt động, Trường đã 4 lần thay đổi tên gọi. Đó là những mốc son đánh dấu sự lớn mạnh về lượng, sự chuyển biến về chất trên hành trình phát triển của Trường. Đặc biệt giai đoạn từ năm 2008 trở lại đây, Trường bước sang trang phát triển mới, với những khởi sắc toàn diện. Quy mô đào tạo trên 5.000 học sinh sinh viên bằng 163,5% so với năm 2008. Trong giai đoạn này còn thực hiện liên kết với 10 trường Đại học và Học viện để đào tạo nhân lực có trình độ Đại học cho ngành cao su và cho tỉnh. Quy mô liên kết đào tạo đại học đến nay trên 1.600 sinh viên, tham gia Đề án dạy nghề lao động nông thôn cho trên 1.000 học viên.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

2 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share