Cao đẳng công nghiệp quốc phòng

Cao đẳng công nghiệp quốc phòng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng là một trường cao đẳng công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, chuyên đào tạo kỹ thuật viên, cử nhân kế toán, tài chính doanh nghiệp, công nhân kỹ thuật và thợ lành nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp cho các cơ quan, đơn vị, tập đoàn, công ty, nhà máy, xí nghiệp của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

2 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share