Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Đánh giá

Giới thiệu

Với bề dày 55 năm trong công tác đào tạo nhân lực cho đất nước, Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên (PCI) đã khẳng định mình là một cơ sở đào tạo có uy tín của nền giáo dục Việt Nam thời mở cửa. Sứ mạng mà nhà trường theo đuổi là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ khả năng hội nhập thành công vào thị trường lao động Việt Nam và khu vực – đây là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share