Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Đánh giá

Giới thiệu

Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức được thành lập năm 1973 với tên gọi ban đầu là trường Công nhân Kỹ thuật Việt Nam – Cộng hòa Dân chủ Đức (do nước Cộng hòa Dân chủ Đức giúp đỡ xây dựng). Sau 15 năm xây dựng và phát triển đến năm 1998 trường được nâng cấp thành trường Trung học Công nghiệp Việt Đức. Tháng 04/2006 trường được Nhà nước phê duyệt quy hoạch và nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share