Cao đẳng Công Thương Miền Trung

Cao đẳng Công Thương Miền Trung

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung tiền thân là Trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2, thành lập ngày 01/08/1978 theo Quyết định số 281-QĐ/TC của Tổng cục Địa chất.

Ngày 21/12/1991, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 575/CNNg-TC của Bộ Công nghiệp nặng.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa theo quyết định số 5073/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 3339/QĐ-BCN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Và đến ngày 6/2/2018 Trường chính thức được đổi tên thành Trường Cao Đẳng Công Thương Miền Trung theo Quyết Định số 122/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share