Cao đẳng Điện lực miền Trung

Cao đẳng Điện lực miền Trung

Đánh giá

Giới thiệu

CEPC là trường Cao đẳng công lập chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của EVNCPC, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan.

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung là một trong những trường Cao đẳng kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đào tạo đa hệ, đa ngành, liên thông giữa các hệ. Trường là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh, gia đình học sinh, của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Điện. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự phát triển của ngành Điện và sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá của đất nước

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

2 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share