Cao đẳng Điện lực TP.HCM

Cao đẳng Điện lực TP.HCM

Đánh giá

Giới thiệu

Trước yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế, nhu cầu  về nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trong toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (2005)  được thành lập trên cơ sở trường Trung học Điện 2, Quyết định số 5314/QĐ – BGD&ĐT, ngày 21/9/2005 với hai nhiệm vụ: 1. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn ( trong lĩnh vực: Điện năng, Kinh tế năng lượng, Công nghệ thông tin, Viễn thông Điện lực, Điện, Điện tử, Quản lý và sửa chữa lưới điện, Vận hành trạm biến áp, vận hành thiết bị điện, thủy điện, xây lắp đường dây và trạm). 2. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

16 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share