Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội

Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm khoa học, có nhiệm vụ cung cấp một cơ cấu lao động đồng bộ cho ngành công nghiệp với trình độ Cao đẳng kỹ thuật, Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và sơ cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục của Việt Nam

Hình ảnh