Cao đẳng Dược Phú Thọ

Cao đẳng Dược Phú Thọ

Đánh giá

Giới thiệu

Trên 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ đã đào tạo hàng vạn cán bộ dược phục vụ ngành Y tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành Dược đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ, Trường Cao đẳng Dược đã tích cực đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

13 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share