Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 3689/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Dược – Bộ Y tế (thành lập ngày 03/11/1965). Trường là cơ sở đầu tiên trong hệ thống các trường công lập chuyên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Dược có trình độ cao đẳng và các trình độ dưới cao đẳng, đóng vai trò cố vấn, giúp đỡ cho hầu hết các trường Trung cấp, Cao đẳng Y từ Đà Nẵng trở ra có đào tạo Dược sĩ Trung cấp, Dược sĩ Cao đẳng về chương trình, tài liệu, giáo trình, labo thí nghiệm, huấn luyện đội ngũ giảng viên,…

Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương luôn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín về lĩnh vực Dược. Tính đến nay, Trường đã đào tạo được trên 20.000 cán bộ Dược trình Cao đẳng và các bậc thấp hơn cho ngành Y tế Việt Nam và nước bạn Lào, Campuchia. Học sinh – sinh viên của Trường tốt nghiệp ra trường đa số có việc làm ngay và được các cơ sở sử dụng đánh giá tốt về trình độ chuyên môn cũng như khả năng thích ứng với thực tế. Thương hiệu của Trường được khẳng định. Hiện nay, Trường đã và đang tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Dược sĩ Cao đẳng có chất lượng cho cả nước.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

3 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share