Cao đẳng Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Tên trường (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 173/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 23-6-2017 và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 173A/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 12-11-2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải là một trường Cao đẳng tiên tiến, có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và cơ sở vật chất kỹ thuật đạt chuẩn quốc gia; các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share