Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV

Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV

Đánh giá

Giới thiệu

Trưởng thành cùng với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV có lịch sử  phát triển đáng tự hào.

Cách đây trên 45 năm, ngày 13 tháng 8 năm 1971, trên tuyến lửa Khu 4 anh hùng, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn gay go, ác liệt nhất, Trường Công nhân công trình I (tiền thân của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV ngày nay được thành lập tại rừng Đại Ngàn, Hương Sơn, Hà Tĩnh (theo Quyết định số 162 ngày 13/8/1971 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

4 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share