Cao đẳng Giao thông Vận tải VI

Cao đẳng Giao thông Vận tải VI

Đánh giá

Giới thiệu

Tiền thân của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI là Trường TH GTVT 6 được thành lập theo quyết định số 4942/QĐTC ngày 28/12/1976 của Bộ GTVT.

Xây dựng một Trường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế của đất nước; tăng cường liên kết đào tạo trong và ngoài nước với các cơ sở đào tạo có uy tín để đa dạng hóa loại hình và nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường nguồn lực tài chính, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên để Trường đủ điều kiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực và quốc tế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share