Cao đẳng Hải Dương

Cao đẳng Hải Dương

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Hải Dương (Tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hải Hưng; từ năm 1997 là Cao đẳng Sư phạm Hải Dương; Năm 2009 là trường Cao đẳng Hải Dương. Trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã đào tạo được cho trong và ngoài tỉnh hàng vạn giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS; cử nhân cao đẳng, học sinh trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội và nhân văn; Công nghệ – Kinh tế – Kỹ thuật, Khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hình ảnh