Cao đẳng kĩ thuật Trung ương

Cao đẳng kĩ thuật Trung ương

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương (National Economic & Technical College – NETC) trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là trường nằm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, được thành lập năm 1992, nhiệm vụ chính của trường là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn phục vụ nền kinh tế quốc dân nói chung và khu vực kinh tế hợp tác nói riêng.

Đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ, với 15% tiến sĩ, 85% thạc sĩ, lực lượng này hiện đang được bổ sung để nhà trường có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo cơ sở cho sự phát triển trong tương lai

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share