Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật (Đai học Thái Nguyên)

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật (Đai học Thái Nguyên)

Đánh giá

Giới thiệu

 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật là một trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, được thành lập vào ngày 18/8/2005 theo quyết định số 4507/QĐ-BGD&DT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

 Với bề dày thành tích đạt được trong những năm qua, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên đang khẳng định thương hiệu của mình trong hệ thống các trường cao đẳng ở Việt Nam.

   Sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Nhà trường đang không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành một trường Đại học trong những năm gần đây.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share