Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

Đánh giá

Giới thiệu

Ngày 20 tháng 12 năm 1961, Trường Cán bộ vật tư được thành lập theo Quyết định số 1681/TCVT-TC của Tổng cục vật tư nhằm mục đích đào tạo cán bộ trung cấp chuyên nghiệp vụ cho các ngành của Tổng cục; Bổ túc trung cấp nghiệp vụ cho cán bộ sơ cấp có trình độ và có khả năng đảm nhiệm công tác.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

0 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share