Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập tại Quyết định số: 8254/QĐ – BGDĐT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiền thân là trường Trung học kinh tế – kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập ngày 08/6/1998 trên cơ sở Trường Dạy nghề Nông nghiệp Vĩnh Phú thành lập năm 1987 (Hợp nhất hai trường: Trường Cơ khí nông nghiệp và Trường Quản lý Nông nghiệp được thành lập từ những năm 1960).

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành nhà trường đã có bước phát triển nhanh về quy mô, đa dạng hoá ngành nghề, loại hình và trình độ đào tạo. Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ trung cấp, công nhân kỹ thuật cho tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share