Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (tên giao dịch tiếng Anh: Ho Chi Minh City College of Economics) được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ 4 trường Trung học chuyên nghiệp: Trung học Tài chính, Trung học Kế hoạch, Trung học Thương nghiệp, Trung học Lao động – Tiền lương.

Trong những năm gần đây, các sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có cơ hội giao lưu cùng bạn bè và học giả quốc tế thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình giao lưu học thuật, các hoạt động vì cộng đồng. Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thông qua các hoạt động này để đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường hợp tác quốc tế để bắt nhịp với xu thế và thách thức mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho các em sinh viên. 

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share