Cao đẳng kinh tế và công nghệ thực phẩm

Cao đẳng kinh tế và công nghệ thực phẩm

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm tiền thân là Trường Trung học kỹ thuật muối (Đồ Sơn – Hải Phòng) được thành lập vào năm 1962. Năm 1982, Trường trung học Cán bộ nghiệp vụ lương thực và thực phẩm (Hà Bắc) sáp nhập và đổi tên thành Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ công nghiệp thực phẩm. Năm 1989, Trường trung học Lương thực I (Ninh Bình) sáp nhập về và đổi tên thành Trường trung học Nghiệp vụ quản lý LTTP.

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 937/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm trên cơ sở nâng cấp Trường trung học nghiệp vụ quản lý LTTP.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

22 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share