Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực bậc cao đẳng, ngoài ra còn là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ của khoa học – kỹ thuật – công nghệ vào giải quyết những vấn đề trong thực tế sản xuất.

Trường được thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Cơ khí Á châu (L’ école des Mécaniciens Asiatiques), thường gọi là trường Bá Nghệ, một trường dạy nghề đầu tiên do thực dân Pháp xây dựng tại Sài Gòn

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share