Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) và sau đó là Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Việt Nam) về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share