Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, tiền thân là Trường Sư phạm trung cấp Bắc Giang, được thành lập ngày 06/01/1960. Năm 1981 trường được công nhận là trường Cao đẳng sư phạm thuộc hệ thống trường đại học trong cả nước. Năm 2009 Trường được Bộ giáo dục và đào tạo quyết định chuyển đổi thành trường đào tạo đa ngành có tên là Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (Tiểu học và Trung học cơ sở); đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

16 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share