Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng nông lâm Đông Bắc được thành lập ngày 27/04/1962, trải qua 53 năm phát triển Nhà trường đã đào tạo được 601 cử nhân Cao đẳng, 15.270 trung cấp chuyên nghiệp, 130 công nhân kỹ thuật, 221 cao đẳng nghề, 575 trung cấp nghề và 1.830 sơ cấp nghề. Nhiều người đã và đang giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước: Văn phòng Chính phủ, các Tỉnh, huyện, Chi cục Kiểm lâm…

Ngoài ra nhà trường còn liên kết đào tạo với Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên mở các lớp đào tạo đại học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học tại trường với các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý đất đai; Kế toán…

Trong 53 năm phát triển Nhà trường đã có nhiều thay đổi về cơ sở vật chất. Hiện nay cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại có thể đáp ứng nhu cầu đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay và cho nhu cầu phát triển lâu dài trong tương lai.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share