Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, thành lập ngày 28/01/2008, theo Quyết định số 479/QĐ-BGDĐT, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học và Dạy nghề – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ. Trường Trung học và Dạy nghề – Nông nghiệp và PTNT Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 2360 NN-TCCB/QĐ, ngày 30/12/1996, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trường Trung học Thủy lợi 3 (Bộ Thủy lợi trước đây) và Trường Trung học Nông nghiệp Long Định (Bộ Nông nghiệp trước đây).

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share