Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc bộ tiền thân là trường trung học nghiệp vụ quản lý Trung ương, thuộc Bộ Nông trường, trường được thành lập ngày 16 tháng 01 năm 1961.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc bộ tiền thân là trường trung học nghiệp vụ quản lý Trung ương, thuộc Bộ Nông trường, trường được thành lập ngày 16 tháng 01 năm 1961.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share