Cao đẳng Phương Đông – Quảng Nam

Cao đẳng Phương Đông – Quảng Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Phương Đông là Cao đẳng uy tín nơi đại diện cho niềm tin gửi gắm con em của đông đảo nhân dân các tỉnh nghèo thuộc Miền Trung – Tây Nguyên để được đào tạo bằng sự tận tụỵ để cung ứng cho xã hội nguồn lao động có chuyên môn vững vàng, gắn liền thực tiễn và đủ năng lực hội nhập quốc tế.

Nhà trường xây dựng môi trường văn hoá giáo dục hiện đại với đội ngũ nhà giáo tâm huyết, đoàn kết nhất trí, trân trọng các giá trị đạo đức, cổ vũ cho tư duy sáng tạo, giúp HSSV phát huy năng lực cá nhân để cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share