Cao đẳng Quảng Ngãi

Cao đẳng Quảng Ngãi

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Quảng Ngãi là trường tư thục, đào tạo đa cấp, đa ngành theo mô hình ứng dụng: Nhà trường- Người học- Doanh nghiệp, lấy người học làm trung tâm. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Duyên hải miền Trung, trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực y tế và du lịch là trọng điểm.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share