Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Xây dựng và phát triển trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội thành một trường đồng bộ, hiện đại, theo chuẩn quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, kết hợp đào tạo với thực tiễn sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và thực tiễn. Trở thành trường cao đẳng nghề đạt chuẩn quốc gia. Là nguồn cung cấp lao động tay nghề cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share