Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là một trường cao đẳng được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1976 theo quyết định số 1784/QĐ của Bộ Giáo dục, trụ sở đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 cho tỉnh Lâm Đồng và cho cả một số tỉnh bạn như Đồng Tháp, Sông Bé… 

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share