Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Đánh giá

Giới thiệu

Ngày 13/12/2000 Trường chính thức được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm theo Quyết định số 5520/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong quá trình phát triển của trường.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share