Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình (tiếng Anh: Hoa Binh Teachers Training College), là một trường cao đẳng sư phạm đa hệ của tỉnh Hòa Bình. Trường trực thuộc Sở giáo dục đào tạo Hòa Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu của nhà trường là phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của tỉnh Hòa Bình. Trường đào tạo chuẩn và bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên trong tỉnh từ bậc học mầm non đến bậc học trung học cơ sở.

Ngoài ra trường còn liên kết với các trường Đại học trong nước để tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ đại học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share