Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Đánh giá

Giới thiệu

 Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn là cơ sở giáo dục đại học có nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên trình độ đại học, cao đẳng đảm bảo chất lượng thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học giáo dục phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển giáo dục – kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh trong khu vực.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share