Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Đánh giá

Giới thiệu

Trường CĐSP Nam Định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực giáo dục có trình độ cao đẳng, TCCN cho tỉnh Nam Định và cả nước; liên kết đào tạo trình độ đại học; là cơ sở NCKH, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục và các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định và khu vực.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share