Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

Đánh giá

Giới thiệu

Trường CĐSP Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai trường Sư phạm: Trường   Trung học Sư phạm Thuận Hải và Trường Sư phạm đào tạo giáo viên cấp II (Sư phạm cấp II) Thuận Hải.

Ngày 02 tháng 10 năm 2000 trường Sư phạm Ninh Thuận được nâng cấp thành trường CĐSP Ninh Thuận theo Quyết định số 4024/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ giáo dục trường THCS, tiểu học, mầm non; nghiên cứu khoa học.     

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

16 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share